Felsökningsguide robotgräsklippare

Robotgräsklippare har stannat:

-Larmar roboten på "Ingen slingsignal"? Kontrollerar laddstationen. Kontrollampan visar om det finns kabelbrott. Om kontrollampan inte lyser alls så är antingen laddstationen avstängd eller utan ström.

-Larmar roboten på "har fastnat"? Kontrollera vad som orsakade att roboten fastnade och inte lyckades att kommer ifrån platsen. Plocka bort hinder eller spärra av stället, där roboten fastnar i. Avspärrning måste vara minst 10cm högt och måste kunna motstå en krock av roboten. 

-Larmar roboten på "utanför arbetsområde"? Är det kanske för brant för klipparen? Det får vara max. 5% lutning mot begränsningskabel så att roboten inte råka köra över begränsningen. 

-Larmar roboten på "fel på klippaggregat" eller "fel på drivhjul"? Kontrollera att det går att snurra hjulet och/eller klippaggregatet och ta bort allt som har fastnat under. I instruktionsboken hittar du hur du kan montera bort dessa komponenter. Är felet kvar så måste den lämnas in till verkstaden.

-Larmar roboten på "obalans i klippsystemet"? Kontrollera hur kniven/knivarna ser ut. Byt ut om de är igensatta eller skadad. Kolla att inget annat föremål har fastnat i knivarna och klippaggregatet.

-Larmar roboten på "Slut på batteriet" eller "Dockningsfel"? Kontrollera laddstationen, dockningsdelen på roboten och slingkabeln. Testköra med att skicka hem roboten ifrån gräsytan.

 

Robotgräsklippare klipper inte hela gräsytan:

-Det kan vara fel på konfigurationen "yttäckning" eller "startpunkt". Om intervallen och körsträckan inte är rätt konfigurerad så kör roboten bara runt laddstationen utan att passera smala passager.

-Det kan vara fel på passagen om den är för smal, för ojämnt eller om det finns en hinder. 

-Det kan vara fel på vissa specialfunktioner som t.ex. "GPS navigation" eller "Zongenerator" som ska automatiserar alla startpunkter på gräsytan. Alternativt är det bäst att lägga in startpunkterna på roboten manuellt. Kolla även på inställningar som "Vädertimer" som begränsar klipptimmarna beroende på vädret. Även känslighet av sensorerna som regnsensorn kan vara orsak.

 

Om du ändå inte har fått svar på alla dina frågor så är du välkommen att kontakta oss.